Hoved » Utdanning

Denne dommeren utelukket nettopp at å tvinge jenter til å bruke skjørt på skolen er grunnlovsstridig og om tid